Akce v rámci pilotního ročníku Senior akademie v Zelenči.  Jak se udržet fit i ve stáří. Přednáška – beseda  Doc. Mudr. Iva Holmerová Ph.D.,ředitelka Gerontologického centra v Praze, proděkanka FHS UK, zakladetelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče. Informace o místě konání budou aktuálně doplněny.

Do Akademie se můžete přihlásit písemně na adrese senakademie@gmail.com nebo volejte na 603 537 958 a uveďte jméno, příjmení, rok narození